Kvarteret Trasten


Kv Trasten sett från korsningen Odengatan/Birger Jarlsgatan. 1890-talets början.
Foto Stadsmuseet


Ny stadsplan över Kv Trasten upprättades 1934


Utsikt mot Odengatan västerut


Café Skandia låg länge i Kv Trasten på Birger Jarlsgatan 94
Uppdaterat 2009-11-13