Planerade & genomförda renoveringar
Ny underhållsplan för fastigheterna upprättades med hjälp Erica Ågestam på Fastighetsägarna AB.

GENOMFÖRT:

Stammar
Fastighetens stammar byttes 1978-79 och bedöms inte behöva bytas på ytterligare c:a 20 år (baserat på besiktning utförd 2008 och normal livslängd c:a 50 år).

Stamspolning
Spolning och videofilmning av fastighetens samtliga stammar genomförd maj 2010.

Soprum
Soprum renoverat och försett med nya kärl maj 2010.

Badrum
Renovering av badrum i föreningens vid tidpunkten fyra hyresrätter genomfördes 2010.

Innergårdar
Upprustning samt dränering av innergårdarna samt inköp av nya möbler m.m. genomfördes 2014.

Värmecentral
Installation av ny värmecentral genomfördes våren 2011.


Fönster
Renoverade i hela fastigheten år 2012.

Tak
Taken på båda husen byttes/renoverades 2013.

Fasader
Samtliga fasader på båda husen renoverades 2015.


Gårdshuset
Tak, bärande bjälkar samt fasad och fönster renoverades och dragning av stammar till gårdshuset genomfördes 2015.

Hissar
Hissar renoverade och lyfta till vån 5 samt säkerhetsanpassad enligt EU-standard innan 2012. Hisslinor hissmotorer bytta. Hisskorgar renoverade.


PLANERAT:

Spolning av stammar 2024
Uppdaterat 2024-03-18