Andrahandsuthyrning

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand får ske efter det att skriftlig ansökan godkänts av föreningens styrelse. I ansökan ska anges vilken tidsperiod den ska pågå och till vem lägenheten ska hyras ut. Se vidare föreningens stadgar.
Uppdaterat 2014-10-25