I föreningens stadgar finns information om enskild bostadsrättsinnehavares rättigheter och skyldigheter.

För ombyggnation som innefattar exempelvis nedtagning av väggar krävs styrelsens godkännande.

Se vidare föreningens ordningsregler.
Uppdaterat 2020-04-21